Uitstel première in verband met Corona

Vol goede moed waren we in februari begonnen met de repetities van ons nieuwe stuk.  Nu (op het moment van dit schrijven) Corona nog steeds in ernst toeneemt, zien we helaas geen mogelijkheid om te repeteren, laat staan om de voorjaarsuitvoering op een verantwoorde manier te organiseren. Niet op de geplande datum maar ook niet binnen afzienbare tijd daarna. Daarom hebben we besloten om de voorjaarsvoorstelling uit te stellen naar een nader te bepalen datum. Zodra hier meer over bekend is treft u uiteraard deze informatie aan op deze site.